Danh mục SẢN PHẨM

Máy xay thịt

Máy thái thịt

-7%
6.000.000  5.600.000 
-5%
-11%
-4%
-11%
3.650.000  3.250.000 
-13%
1.600.000  1.400.000 

Máy xay giò chả

-8%
-5%
5.600.000  5.300.000 
-6%
3.500.000  3.300.000 
-7%
8.700.000  8.100.000 
-14%
2.100.000  1.800.000 
-11%
1.800.000  1.600.000 
-13%
1.600.000  1.400.000 
-8%
5.200.000  4.800.000 

Máy đùn thịt

-8%
-5%
5.600.000  5.300.000 
-6%
3.500.000  3.300.000 
-7%
8.700.000  8.100.000 
-14%
2.100.000  1.800.000 
-11%
1.800.000  1.600.000 
-13%
1.600.000  1.400.000 
-8%
5.200.000  4.800.000 

Tin tức mới nhất