Danh mục SẢN PHẨM

Máy xay thịt

Máy thái thịt

-7%
6.000.000  5.600.000 
-5%
-11%
-4%
-11%
3.650.000  3.250.000 
-13%
1.600.000  1.400.000 

Máy xay giò chả

-9%
-5%
5.500.000  5.200.000 
-6%
3.400.000  3.200.000 
-8%
7.700.000  7.100.000 
-15%
2.050.000  1.750.000 
-12%
1.700.000  1.500.000 
-13%
1.500.000  1.300.000 
-8%
5.200.000  4.800.000 

Máy đùn thịt

-9%
-5%
5.500.000  5.200.000 
-6%
3.400.000  3.200.000 
-8%
7.700.000  7.100.000 
-15%
2.050.000  1.750.000 
-12%
1.700.000  1.500.000 
-13%
1.500.000  1.300.000 
-8%
5.200.000  4.800.000 

Tin tức mới nhất